اخبار مهم
مالکان محترم خودروهای فرسوده:با توجه به کلاهبرداری های اینترنتی ماههای اخیر،خواهشمند است از وارد کردن اطلاعات شخصی خود در سایتهای مشابه جدا خودداری نمائید.عواقب این سوء استفاده مشمول مالک خودروی فرسوده خواهد شد.

متن زیبائی از مهندس بخشنده در حمایت از صنف اسقاط

من در مرکز اسقاط کار میکنم . بسیاری از ما فرسوده ی خودروهای فرسوده شده ایم .ما به قدردانی کسی دل نبسته ایم همین که هوای دل فرزندان وطن مان صاف است ما را بس.مراکز اسقاط از ۳ به ۱۳۰ رسیده اند … خودروهای اسقاط شده از ۱ به میلیون رسیده اند … خودروهایی که به سن فرسودگی رسیده اند از ۱۰۰۰ به میلیونها رسیده اند….. ? آیا فکر کرده ایم که خودمان چقدر فرسوده شده ایم؟? روزی هم نوبت جایگزینی ما خواهد شد پس تا نوبت اسقاط مان نرسیده به هم مهر بورزیم و به جای پنچر کردن رقبا، ضعیف ترها را هل دهیم و به احترام فرسوده تر ها گاز دادنمان را به آلودگی فضای کار مان تبدیل نکنیم… امسال سال قشنگیهاست هرچند خودروی فرسوده قشنگ نیست اما ماده اولیه همه زیبائی های صنعت شده تا دیگر صنایع بدرخشند.. و ما به خودمان افتخار میکنیم که خدمتگزار مادر صنعت ایران هستیم .عاشق مردمی هستیم که برای نفس کشیدنشان احترام قائل اند و به جای هزینه های میلیونی درمان تنفس فرزندانشان زمینه ساز فرهنگ اسقاط در میان عزیزانشان هستند…در سال جدید به جای جیب مان به تنفس مان فکر کنیم.همین که هوای دلمان پاک است خوشحالیم.هوای امسالتان پاک و دلتان روشن. سال ۹۵ سال فرهنگ اسقاط مبارک.مجید بخشنده.فعال محیط زیست.یاحق.